Новини

Предстоящи прояви: MACHTECH § INNOTECH EXPO 2019

MACHTECH § INNOTECH EXPO 2019


От 15 до 18 април 2019 г. ще се проведе специализирано изложение MachTech Expo, на което Фернет България ще изгради щандове на своите клиенти.
Изложението обхваща следните браншове:
• металорежещи и металообработващи машини
• машини и инструменти за повърхностна обработка


• машинно проектиране
• хидравлични и пневматични устройства и аксесоари
• рециклиране и опазване на околната среда


InnoTech представя нови технологични решения в следните области:
• системи за индустриална автоматизация
• индустриални мрежи и софтуер
• 3D принтиране
• електроника и роботика
• качествен контрол и тестване
• проектиране и консултации
• развойна дейност

Търсене