Новини

СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“

СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО
ПРОЦЕДУРА
BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от
временните противоепидемични мерки“


На 22.02.2021 г. „ФЕРНЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД спечели проект по процедура BG16RFOP002-
2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните
противоепидемични мерки“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
2014-2020.
Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на
обща стойност от 38 246.41 лв., с продължителност 3 месеца.
Основната цел на настоящия проект e осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в
Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните
противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия.

© 2021 ФЕРНЕТ БЪЛГАРИЯ ООД. Всички права запазени! Уеб агенция Кая Про ООД

Търсене