Новини

Официално становище на ФЕРНЕТ БЪЛГАРИЯ относно COVID-19 !

coronavirus banner

Ние, Фернет България, изразяваме съчувствие и подкрепа на всички, пряко или косвено засегнати от вируса COVID-19.

Индустрията за изложби и събития съществува, за да предостави платформи на хората и индустриите да се срещат, да търгуват и да си сътрудничат. Тези събития са особено важни след времена на кризи.
Наше задължение е да поддържаме възможностите хората да се срещат, когато е възможно. Малкият и среден бизнес във всички индустрии, в частност зависи от изложбите. Всички видове панаири, изложения и събития подкрепят икономиката в световен мащаб.
Ние потвърждаваме, че сме привърженици на пазарите и общностите, които обслужваме, и сме устойчиви особено в трудни времена. Готови сме да демонстрираме това отново и ще направим всичко, за да преодолеем настоящата ситуация. "Като общество и компания, ние ще преодолеем това огнище по-лесно, ако останем рационални и съсредоточени. Именно това правим ние във Фернет България, като лидер в панаирната индустрия", каза г-н Емил Капон – управител на компанията.

Във връзка с Решение на Министерски съвет от извънредно заседание на 08.03.2020 г., както и със Заповед № РД-01-117/08.03.2020 г. на министъра на здравеопазването с цел допълнителни противоепидемични мерки относно заболяването COVID-19, Ви уведомяваме, че всички изложения и съпътстващи събития в рамките на един месец, считано от 9.03.2020, се пренасочват към следващи подходящи дати за реализация, в партньорство с Организаторите и Възложителите. Горепосочените институционални актове създават режим на форсмажорни обстоятелства.
Здравето на посетителите, изложителите и допълнителните участници има основен приоритет в панаирната индустрия.
В рамките на собствената компания сме предприели мерки, съобразени с препоръките на СЗО (Световната здравна организация) и на признати научни организации като Robert-Koch-Institut в Германия.

Информация за вируса:
• СЗО е релевантния източник на информация, можете да се запознаете тук: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
• СЗО прави ежедневен ъпдейт на информация тук: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
• Тракер, проследяващ случаите на коронавируса от Johns Hopkins CSSE: https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
• Американския център за контрол на заболяванията: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
• Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията : https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

Указания и съвети за пътувания:
• Отново от СЗО: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/travel-advice

Търсене